ZPHU WIZO

ul. Polna 1

87-800 Włocławek

tel./fax 054 233 86 58
 

 

 

 


 W pomieszczeniach zamkniętych spędzamy niekiedy większość dnia, istnieje więc potrzeba stałej wymiany zużytego, zawilgoconego powierza. Nadmiar dwutlenku węgla, dymu tytoniowego i nieprzyjemnych zapachów wpływa niekorzystnie na samopoczucie ludzi i ich wydajność fizyczną, ale również na stan mebli i konstrukcji budynku.
Systemy wentylacyjne są rozwiązaniem ekonomicznym i nowoczesnym. Są wręcz niezbędne w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia, takie jak kuchenki gazowe, kominki, piecyki, czyli wszędzie tam gdzie zachodzi proces spalania.
Podstawowym zagadnieniem stawianym systemom wentylacyjno-klimatyzacyjnym jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniach na czyste powietrze. Przy czym termin "zanieczyszczenia" można rozumieć jako szkodliwe substancje gazowe, nadwyżki ciepła, nieprzyjemne zapachy lub cząstki substancji stałych w powietrzu.

ABC wentylacji

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na działanie wentylacji naturalnej wpływa także konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń.

Wentylacja może także działać w sposób mechaniczny. Wymiana powietrza jest wtedy niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. Najprostszym rozwiązaniem jest wentylacja wywiewna polegająca na zainstalowaniu wentylatorów w kanałach wentylacyjnych. W takim systemie wentylacji powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności okien i drzwi lub przez nawiewniki, podobnie jak w wentylacji naturalnej. Uniezależniamy się jednak od kaprysów przyrody, zmniejszających skuteczność usuwania powietrza z pomieszczeń.

Lepszym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki wentylatorowi.

Wentylacji nie należy mylić z klimatyzacją.
Klimatyzacja to proces nadawania powietrzu w pomieszczeniach określonych właściwości, na przykład nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, chłodzenie. Urządzenia i instalacje są więc bardziej skomplikowane.